Nieuws archief


feb 26, 2017

Teamcontrole voor scheidsrechters   
 
 

Foto’s jeugdleden in DWF     

Veelvuldig krijgt het Nederlands Handbal Verbond (NHV) klachten, vragen c.q. opmerkingen over foto’s in het DWF of liever gezegd foto’s die niet zichtbaar zijn in het DWF. Met name bij de jeugd. Vaak horen wij dat men de teamopgaven van de tegenpartij niet mag inzien. Dit heeft te maken met de privacyinstellingen.

De privacyinstelling van alle jeugdleden staat standaard op ‘privé’. Dit betekent dat de foto’s niet zichtbaar zijn.  Ieder jeugdlid kan dit, Indien gewenst,  zelf aanpassen.  Op de wedstrijddag zijn deze foto’s wel zichtbaar voor de scheidsrechter. Dit ondanks het feit dat de privacyinstelling op ‘privé’ staat.

Scheidsrechters zijn vanaf heden verplicht de beide teamopgaven VOOR de wedstrijd akkoord te geven, dus na de controle van de foto’s.Op dat moment zijn de teamopgaven inclusief namen en foto’s  ook zichtbaar in het DWF voor zowel de thuis- als uitspelende ploeg. 

Op deze wijze krijgen alle wedstrijden een eerlijk verloop. De foto’s zijn alleen zichtbaar gedurende de wedstrijd, daarna niet meer. Dit voor een zo eerlijk mogelijk verloop van alle competities.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Julia Geels via de website©2019 Pieter Smit Media B.V.