Lid worden?

Handbal kan al gespeeld worden vanaf de leeftijd van 5 jaar. De verschillende leeftijdscategorieën die door het N.H.V. (het Nederlands Handbal Verbond) worden vastgesteld zijn als volgt:

Categorie Leeftijdsgroep Contributie 2018-2019 

Kabouters   2012-2013   € 108,-

F-jeugd     2010-2011     € 113,- 

E-jeugd     2008-2009     € 135,- 

D-jeugd     2006-2007     € 154,- 

C-jeugd     2004-2005     € 163,- 

B-jeugd     2002-2003     € 175,- 

A-jeugd     2000-2001     € 189,- 

Senioren   voor 2000     € 209,- 

Recreanten                     € 179,-

Het inschrijfgeld, éénmalig per inschrijving, bedraagt € 15,-.

Opzeggingen dienen voor 1 april voorafgaande aan het nieuwe seizoen te geschieden. Indien er niet voor 1 april opgezegd wordt zal de volledige contributie voor dat komende jaar in rekening worden gebracht.

Automatische incasso van contributies is nog niet mogelijk. Zodra dit tot de mogellijkheden behoort zal dit aan de leden kenbaar worden gemaakt, door de penningmeester.

Betaalwijze:
Rabobank Alkmaar           Rek.nr.NL73 RABO 01774.88.468
Onder vermelding van:
-contributie A&O handbal
- naam contributieplichtige


Je kunt hieronder het inschrijfformulier downloaden, dat je kunt gebruiken om je in te schrijven bij A&O. Lever het inschrijfformulier in bij Linda van Pel. Voor adres zie hieronder. 

inschrijfformulier

 

 

Handbalvereniging A&O
t.a.v. Linda van Pel, secretariaat
Sluiswaard 12
1824 TK Alkmaar

 ©2019 Pieter Smit Media B.V.